Elfordonspremien för 2019 är för tillfället oklart. Med dagens liggande budget ges inga medel för elfordonspremien 2019 men med den nya regeringen på plats hoppas vi att medel ges för de som vill köpa elfordon.

Från och med 1 februari 2018 kan alla som köpt en elcykel, elmoped eller elmotorcykel ansöka om en premie. Detta görs på naturvårdsverkets hemsida. Bidraget gäller retroaktivt från 20 september 2017, vilket innebär att om du har köpt ett sådant fordon det datumet eller senare har rätt att ansöka om bidrag. Bidraget motsvarar 25 procent av inköpsvärdet, dock med maxbeloppet 10 000 kr.

Krav för att kunna ansöka:

  • Privatperson och som lägst 18 år
  • Kan endast erhållas en gång per person
  • Gäller endast vid köp en nytt fordon
  • Elcykel ska vara CE-märkt
  • Elmopeden eller elmotorcykeln måste ha ett fordonsintyg kallat CoC
  • Fordonet ska kunna identifieras på kvitto eller annan handling
  • Premien gäller inte för köp av segway, hoverboard eller eldriven sparkcykel
  • Finns ett årligt tak