Försäljningen av elmopeder ökar starkt

NIU-N-SPORT

I dessa oroliga tider pekar försäljningsstatistiken nedåt för fordonsbranschen, men det finns undantag. Ett av undantagen är elmopederna som har ökat med hela 110 % första kvartalet 2020 jämfört med förra året, enligt statistik från MCRF.

Även mopeder som helhet har ökat stort (60 %), men inte lika mycket som elmopederna. Detta innebär att elmopedernas marknadsandel har ökat från 21 % till 27 %. Motorcykelförsäljningen har även den ökat starkt, 23 % jämfört med förra året.

Den största förklaringen till den ökade försäljningen i början av året är förstås den milda vintern, därför är det svårt att dra några stora slutsatser av försäljningsökningen. Det kan också vara så att ökningen delvis kan förklaras av att folk söker alternativ till kollektivtrafiken på grund av pandemin.

En slutsats som är möjlig att dra från statistiken är att elmopeder fortsätter att ta marknadsandelar från den konventionella mopeden med förbränningsmotor. Tack vare ökningen är idag mer än var fjärde moped en elektrisk moped.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *