Elcyklarna tar marknadsandelar på en minskande marknad

None

Under cykelsäsongen 2019/2020 ökade cykelförsäljningen med hela 30 procent jämfört med året innan enligt cykelbranchen. Under den nyligen avslutade cykelsäsongen, 2020/2021, har däremot cykelförsäljningen gått ned med 16 procent. Detta beror förstås på förra årets starka jämförelsetal, men även på leveransproblemSamtidigt ökade elcyklarnas marknadsandel från 17.5 till 19.5 procent.

Cykelåret räknas från 1 september till 31 augusti, därför kan förvirring uppstå när det pratas cykelstatistik. Under det precis avslutade cykelåret 2020/2021 såldes det totalt 460 000 cyklar på den svenska marknaden, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med året innan.

Samtidigt fortsätter elcyklarnas andel av den totala marknaden att öka. Totalt såldes det 90 000 elcyklar i Sverige. Detta innebär att nästan var femte cykel som säljs i Sverige är en elcykel. Detta trots att elcykelpremien, som fanns att ansöka om tidigare, är borttagen.

En del av nedgången, av cykelförsäljningen, kan förklaras med de leveransproblem som de flesta tillverkande företag har drabbats av det senaste året. Om cykeltillverkarna hade kunnat leverera mer cyklar hade försäljningen förmodligen varit högre. Sedan ska det inte glömmas att förra året så ökade cykelförsäljningen med 30 procent till följd av pandemin och således för jämförelsetalen väldigt höga.