Stark efterfrågan på elmopeder 2022

None

Ingen har väl missat den ökade andelen elfordon i trafiken? Det kan finnas många anledningar till den ökade populariteten, men vi tror att några av faktorerna är de stigande bränslepriserna och att gemene man får en ökad miljömedvetenhet. Med hjälp av statistik från Moped och Motorcykelbranchens Riksförbund (MCRF) har vi analyserat marknaden för elmopeder 2019 tills idag. 

När det kommer till marknaden för mopeder har försäljningen av eldrivna fordon ökat markant de senaste tre åren. År 2019 ökade elmopedförsäljningen med 24% från föregående år. Den totala försäljningen av mopedfordon var 13 483, varav 3298 eldrivna.

Under 2020 ökade den totala försäljningen av mopeder markant jämfört med 2019 och detta delvis på grund av skiftet från Euro4 under 2020 till Euro5 för 2021 som gjorde att många återförsäljare valde att registrera fordon för försäljning innan årsskiftet. En total försäljning på 22 942 under året och elmopedsförsäljningen gick visserligen ned något till 20 % motsvarande 24% 2019. 

Tittar vi på hur marknaden sett ut under 2021 kan vi se att den totala försäljningen av mopeder har sjunkit men vi kan se en markant ökning av andelar elmopeder sålda. Totalt såldes 8895 mopeder, varav 3633 var eldrivna vilket motsvarar en marknadsandel med hela 40 %. 

Den låga försäljningen under 2021 förklaras delas av övergången från Euro4 till Euro5 under 2020 och en annan orsak är produktions -och leveransproblem som drabbat många tillverkare i pandemin.

Dock menar moped -och motorcykelbranschens riksförbund att försäljningen ser lovande ut inför 2022. Bristen på mopeder under 2021 har inte avskräckt konsumenterna, utan snarare tvärtom. Det finns en stark efterfrågan på mopeder där eldrivna fordon tar fler och fler marknadsandelar. 

Elmopeder är inte bara kostnadseffektiva och miljövänliga, de har dessutom flera tekniska spännande funktioner som gör användandet av elmopeder roligare. Spana in vår stora guide: elmopeder bäst i test och välj din favorit bland de ledande märkena på marknaden.