Teknikutvecklingen går framåt och det snabbt. Under senare år har det kommit ut en mängd olika elfordon på marknaden, men trafikregelverket har inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Nedan försöker vi reda ut de lagar och regler som gäller idag. För att läsa mer om reglerna hänvisar vi till Trafikverkets hemsida.

Citerat från Trafikverkets hemsida:

“En cykel kan också vara ett:

  • elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen.
  • elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen; (a) max 250 watt eller (b) självbalanserande (ex. Segway).
  • elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).”

Detta innebär att en elscooter med en effekt över 250 watt och en topphastighet över 20 km/h får ej framföras på allmän väg, utan ska enligt regler köras på inhägnat område. Däremot om elscootern har en maxeffekt på 250 watt och en hastighet som inte överstiger 20 km/h räknas detta som en cykel. Alltså får dessa elfordon köras utan körkort och om du är över 15 år utan hjälm.