Elsparkcykel/Elscooter - Regler

Vilka regler gäller för elsparkcyklar och andra elektriska enpersonsfordon?


Teknikutvecklingen går framåt och det snabbt. Under senare år har det kommit ut en mängd olika elfordon på marknaden, men trafikreglerna har inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Nedan försöker vi reda ut de lagar och regler som gäller idag.

Detta gäller för en elsparkcykel

En elsparkcykel klassas som en cykel om den har en motoreffekt på max 250 watt och en topphastighet på max 20 km/h . Den innefattas då av samma regler som en cykel, detta innebär:

  • Krav på ringklocka.
  • Krav på broms.
  • Krav på hjälm för brukare under 15 år.
  • Vit/gul lykta och reflex fram (Vid mörkerkörning).
  • Röd lykta och reflex bak (Vid mörkerkörning).
  • Vit eller orangegul reflex åt sidan (Vid mörkerkörning).
  • Förbjudet att skjutsa.

Min elsparkcykel har högre motoreffekt och/eller topphastighet, vad gäller då?

Om elsparkcykeln inte uppfyller kraven för att klassas som cykel är det med stor sannolikhet endast tillåtet att framföra den på inhägnat område. Alternativet är att den kan klassas med moped, men då måste den uppfylla andra krav, så som vara typgodkänd enligt de EU-regler som finns för dessa fordon. I verkligheten är, än så länge, nästan alla elparkcyklar som inte är klassade som cykel endast tillåtna att köra inom inhägnat område. Detta då de inte uppfyller de krav som ställs på mopeder.

Vilka regler gäller för andra elscooters, så som fatscooters?

Fatsooters och andra större elfordon uppfyller nästan aldrig kraven för att klassas som cykel. Detta eftersom de har högre motoreffekt och topphastighet. Detta innebär att för att få framföras i trafiken måste dessa uppfylla kraven som ställs för att klassas som moped klass 1 eller moped klass 2.

För att läsa mer om reglerna hänvisar vi till Transportstyrelsens hemsida om vad som gäller för elsparkyklar och liknande fordon.

Går du i tankar att köpa en elscooter? I såna fall besök gärna vår elscooter-köpguide.