Försäljningen av mopeder ökade stort under 2020

None

Enligt statistik från Moped och Motorcykelbranchens Riksförbund (MCRF) så blev förra året ett starkt år för moped och motorcykelförsäljningen. Inte sedan 2009 har så många fordon registrerats. Den pågående pandemin har utan tvivel bidragit till ökningen då många har ersatt kollektivtrafiken med andra fordon så som mopeder och motorcyklar, men även andra faktorer har bidragit till ökningen.

Totalt registrerades det 22 941 mopeder under förra året. Jämfört med året innan är det en ökning med nästan 60 procent, då det såldes 13 483 mopeder. Det finns dock anledning att studera statistiken närmare innan några slutsatser dras. Under bara december månad såldes nämligen 6 973 mopeder jämfört med 270 stycken året innan. Detta är en ökning med drygt 2480 procent. Ökningen kan inte förklaras med att corona-rädda svenskar har flockats hos återförsäljarna. Det hela kan istället förklaras med att den 31 december 2020 så trädde Euro 5 kraven i kraft för mopeder och motorcyklar. Detta innebar att återförsäljare och privatpersoner förregistrerade, de fordon som inte uppfyllde de nya avgaskraven, under december.

Försäljningen av elmopeder ökade under förra året till 4 654 fordon, jämfört med 3 310 året innan. Detta är en ökning med 40 procent. Med andra ord så minskade elmopedens marknadsandel av den totala försäljningen av mopeder. Detta beror förstås på att elmopeder inte påverkas av de nya utsläppskraven, eftersom de inte släpper ut några avgaser. Om man korrigerar för Euro 5-effekten för förbränningsmopeden innebär det istället att elmopeden tog marknadsandelar och ökade med omkring 4 procent av den totala försäljningen av mopeder från 24,5 procent till 28,6 procent.

Den stora ökningen av registrerade mopeder under december förra året har inneburit att 2021 har inletts svagt, med en minskning på hela 77 procent för januari månad jämfört med året innan. Även de stora snömängderna i stora delar av landet har också påverkat försäljningen negativt.