Skärpta regler för elsparkcyklar i flera länder

None

I flera länder har reglerna skärpts eller är på väg att skärpas för hur elsparkcyklar får framföras och hanteras. Bland annat har Norge infört 3000 kronor i böter om du skjutsar på din elsparkcykel. I Singapore kan du dömas till hela 13 000 kronor i böter och fängelse upp till 3 månader om du framför en elsparkcykel på en gångbana. Det kan därför vara bra att läsa på i vad som gäller i det landet du vistas i, annars kan det bli dyrt.

Uthyrarna av elsparkcyklar har gjort att fordonen är lättillgängliga. I de större städerna finns det alltid lediga elsparkcyklar att köra iväg med. Detta är en frihet, men har också lett till en del problem. Ett av dessa är att många kör onyktra och dessutom skjutsar samtidigt. Vilket ibland orsakar olyckor.

I Norge kan du bötfällas med 3000 kronor om du skjutsar på en elsparkcykel. En annan regel som nyligen har införts i Oslo är förbud av hyr-elsparkcyklar på natten. Dessa regler införs sedan olyckor med elcyklar och andra elfordon har ökat kraftigt.

Även Singapore har haft problem med olyckor relaterade till elsparkcyklar. På grund av detta har elsparkcyklar förbjudits på gångbanor. Om du bryter mot denna regeln kan du dömas till böter på upp till 13 000 kronor och fängelse i 3 måndader. För att komma tillrätta med olyckorna har de även infört ett obligatoriskt teoriprov.

Även i Sverige pågår en debatt om att skärpa reglerna för att minska olyckorna. Akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg vittnar om skador så som frakturer, ansiktsskador och utslagna tänder. Även allvarligare skador förekommer. Orsakerna till olyckorna är flera, men en är att användarna använder hjälm i lägre grad jämfört när de cyklar. Detta då du inte har en hjälm med dig när du spontant hyr en elsparkcykel för att komma fram snabbare. En annan anledning är som vi redan nämnt att många kör påverkade av alkohol, på väg hem från krogen.