Transportstyrelsen ser över reglerna kring elsparkcykel

None

Transportstyrelsen utreder på uppdrag från regeringen reglerna för eldrivna enpersonsfordon. Vår Förhoppning är att utredningen ska leda till förenklade regler som ligger i linje med de som gäller i flera andra europeiska länder.

I mars i år presenterade Transportstyrelsen den första av tre delar av utredningen till regeringen gällande hur dagens regelverk ser ut som finns att läsa på Transportstyrelsen hemsida. I november i år skall de redovisa del två som ska redogöra omfattningen av olyckor och olyckstillbud. Sedan i mars 2021 skall de redovisa eventuella förslag för regeländringar.

Idag finns det väldigt få elsparkcyklar som är helt lagliga att framföra på våra cykelbanor och vägar och om du skall framföra en elsparkcykel som är kraftfullare eller har en högre maxhastighet än vad reglerna säger måste du antingen registreringsbesikta den och klassa in den som moped klass 2 vilket, vad vi vet, är nästintill omöjligt.

Vilket innebär att om du köper en elsparkcykel med högre effekt eller högre maxhastighet kan du i princip endast framföra denna på privat mark eller inhägnat område. Det finns dock många elsparkcyklar som lever lite på gränsen som vi på Lantzen har sett användas i trafik och vi har inte hört talas om någon ägare som har blivit bötfälld för att ha en elscooter som är olaglig…

Vi på Lantzen hoppas att utredningen leder till att reglerna blir förenklade och mer i linje med andra länders regler. Till exempel har Tyskland samma hastighetsbegränsning av 20 km/h som Sverige men tillåter att motoreffekten är upp till 500 watt. Eftersom Tyskland är en mycket större marknad än Sverige så anpassas de elsparkcyklar som säljs i Europa efter dessa större marknader. Det är helt enkelt inte möjligt för tillverkarna att ha olika produkter för alla olika länder. Eftersom Sverige har ett av de hårdaste reglerna i Europa så leder det till att de flesta elsparkcyklar per automatik är olagliga att framföra här.