Förslaget: Tillåt högre motoreffekt för elsparkcyklar

None

Transportstyrelsen har under en tid utrett hur reglerna för eldrivna enpersonfordon ska se ut framöver, vilket vi har skrivit om tidigare. Syftet är att öka säkerheten. Utredningen är nu färdig och underlaget har lämnats över till regeringen. Ett av förslagen är att tillåta en högre motoreffekt för elsparkcyklar och andra så kallade enpersonsfordon.

De svenska reglerna för elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonfordon är idag svåra att förstå och följa. Dessutom skiljer sig de svenska reglerna mot de flesta andra europeiska länder vilket har medfört att de flesta elsparkcyklarna som säljs och framförs i Sverige inte är tillåtna att köras i trafiken.

Starkare elsparkcyklar

Om förslaget går igenom kommer det inte finnas någon begränsning på motoreffekten. Detta innebär att elsparkcyklarna blir bättre på att ta sig upp i uppförsbackar. Idag får en elsparkcykel ha max 250 watt i motoreffekt. Detta är väldigt lite och innebär ofta att fordonen inte klarar av att hålla hastigheten i uppförsbackar. Med det nya förslaget kommer användbarheten att öka. Förslaget innebär också att många fler av de fordon som säljs i Sverige idag kommer att vara lagliga att köra. Detta eftersom fordonen som säljs oftast är anpassade för andra europeiska länder där de redan tillåter en högre motoreffekt.

Fortsatt 20 km/h

Den tillåtna maxhastigheten för elsparkcyklar kommer fortsatt att ligga på 20 km/h enligt förslaget. Fokus flyttas alltså från motoreffekt till hastighet. Detta kommer göra det enklare för konsumenten att göra rätt för sig. Förslaget innebär också att en storlek och viktbegränsning införs för fordonen. Enligt transportstyrelsen är det där riskerna finns. Detta kan innebära att fatbikes och andra lite tyngre fordon inte kommer att falla under de nya reglerna. Transportstyrelsen föreslår också att elsparkcyklar förbjuds att framföras på gångbanor och trottoarer.

Rapporten finns att läsa i sin helhet hos transportstyrelsen.